In 2019 haal Op die maat van Maya die kortlys vir die LAPA-Jeugromankompetisie. Dit het onlangs in gedruk en e-boekformaat die lig gesien, en daar is sommer heelwat daaraan waarvan ek baie hou. Die titel, in skelpienk en in ’n moderne lettertipe, sal menige tienermeisie dadelik opval. Die voorbladfoto is in die kol. Beide die foto en die titel het met musiek te make, wat dan ook die sentrale aspek is waarom die storielyn wentel. Dan is daar nog die vrek oulike held en die tipiese matriekmeisie wat baie vertwyfeling oor haar beroepskeuse het, en kop stamp met haar ma wat onversetlik is.

Nerine Ahlers en Alet Steenkamp se aanslag sal veral by meisies aanklank vind want dit handel grootliks oor die emosies, vreugdes en vrese van ‘n tiener aan die vooraand van die grootmenswêreld. Die eerstepersoonverteller werk goed hier. Die skrywers skep goed kontras tussen die byna formele Malherbe huishouding, die gulhartige Reynders familie, en dié van Mark, wat uiteindelik heeltemal alleen en verwese agterbly.

Die onverwagse wending wat Maya se lewe inslaan, werp ook lig op haar ma se houding jeens haar liefde vir musiek. Maya se pa was vir my ’n kosbare karakter wat onvoorwaardelike liefde versinnebeeld.

Hierdie jongmens-verhoudingsroman kry gemaklik vier sterre.

Koop die gedrukte boek hier

Koop die E-Boek hier