Die plaas Skilderkloof en die boer, Herk Bocklenberg, is die gemene faktor in die lewens van drie vroue, Jessica, Estie en Milan. Dit is vyf jaar na die afloop van die roman, ’n Huis vir altyd, wat lesers aan die wonder gelaat het. Ekself was baie nuuskierig om te sien hoe Milan se lewe verder sou verloop. Die skrywer wissel die storielyne van die drie vroue effektief af en het my baie gretig aan die lees gehou. Eers heelwat later begin die aparte lewensverloop van die drie karakters nader aan mekaar beweeg. Deurentyd word die voorgeskiedenis van Vaalkrans en sy mense ook bygebring om aan die storie lekker lyf te gee.

Daar word ’n hele paar moeilike kwessies aangespreek, dinge wat maar alte dikwels in die realiteit van menswees en vrouwees figureer. Gebroke huwelike, ontrou, depressie, selfverwyt, teleurstelling in verskeie gedaantes, gestremdheid, eetversteurings en faktore wat daartoe aanleiding kan gee, ongesonde gedrewenheid, onvergewensgesindheid teenoor jouself en ander. Moet egter nie die fout maak om te dink dat dit ’n neerdrukkende boek is nie; allermins. Ek het deurentyd uitgesien na ’n goeie ontknoping, hoewel ek teen kwalik ’n paar bladsye voor die einde, ietwat bekommerd geraak het!

Vir diegene wat hou van ’n goeie verhoudingsroman, kan ek ’n Kans op vir altyd, aanbeveel. Indien moontlik, lees die voorloper eerste. Dit verdien 4 sterre.

Bestel die E-boek hier

Bestel die gedrukte boek hier