2020 was en is ’n jaar soos ons nog nooit beleef het nie. Die konstante vrees vir ’n onbekende virus, inperking, verlies aan inkomste, verbod of beperking op eredienste en ander byeenkomste; dit is maar ’n paar van die uitdagings wat ons te beurt geval het in 2020. Genoegsame rede om reikhalsend uit te sien na ’n nuwe jaar met, hopelik, minder probleme.

Ek het onlangs ’n ekstra rede gekry om uit te sien na 2021. Die nuwe uitgawe van die ou bekende, Uit die beek, is by my afgelewer. Dit was interessant om in die voorwoord te lees dat hierdie dagstukbundel reeds vanaf 1929 jaarliks in Afrikaans verskyn. Die huidige formaat is ’n pragboek in sagteband met gemaklike lettertipe en uitleg.

Die beproefde resep word steeds gevolg: ’n opskrif om die tema in te lei, ‘n teksvers uit die gelese gedeelte vir die dag, gevolg deur ’n kort oordenking. Vir die nuwe jaar het die skrywer plek gelaat vir langer gebede, met die doel om regtig stil te word rondom die Woord.

2021 se rooster is die eerste van ’n vier-jaar projek om die Bybel van voor na agter deur te lees. Dit begin by Genesis en verskeie Ou-Testamentiese boeke kom aan die beurt, afgewissel met ’n paar Nuwe Testament boeke.

Skaf gerus die dagboek vroegtydig aan, en sien saam met my uit na die aanvang van 2021 en ’n vars stap saam met Jesus deur die boeke van die Bybel.