Hykie Berg se pynlik eerlike relaas van sy stormagtige jeug en latere lewe, is reeds in 2017 gepubliseer. Ondertussen is hy geskei van sy vrou, Melissa, en het hy weer in die huwelik getree.

Hy som die oorwinning oor verslawing as Hykievolg op: “Dit is ’n totale paradigmaskuif wat moet plaasvind; ’n hartverandering, ’n kopskuif, ’n algehele oorgawe aan God.” (bl. 34) Hy verduidelik die proses van genesing aan die hand van die Twaalf Stappe van Narkotika Anoniem, en vervleg dit met getuienisse van tye en insidente uit sy lewe wat mens se hare laat rys.

Ek dink dit sou meer boeiend wees om persoonlik na hom te luister, want die boek is nie gemaklike leesstof nie. Daarvoor is die wrede werklikheid van verslawing heeltemal te neerdrukkend. Ek salueer hom vir die moed van sy oortuiging om sy storie te deel, want, skryf hy, sy lewe word nou gemotiveer deur liefde en diens teenoor die samelewing.