Dit is by uitsondering dat ’n feiteboek my sodanig aangryp dat ek dit in ’n sessie of twee deurlees, ten spyte daarvan dat die skrywer waarsku dat mens nie haastig daarmee moet omgaan nie. Gegewe die moeilike onderwerp, is dit ’n besondere aanbeveling om te belê in Wanneer woorde ontbreek, deur Braam Klopper. Braam is ’n predikant en pastorale terapeut wat spesialiseer in rouberading. Die boek is tans in sy derde druk, en is uitgegee deur Lux Verbi.

Die Wanneerwoordeontbreekskrywer verkies die terme “routake en die proses van rou” bo die gebruiklike verwysing na ’n rouproses en fases van rou. Met die lees van die boek kom jy agter waarom hy die onderskeid tref. Buiten ’n oorsig oor die proses, word daar indringend gekyk na die spesifieke routake en leiding gegee oor hoe om bedroefdes by te staan. Daar word gewaarsku teen die gebruik van geykte uitdrukkings en verduidelik watter negatiewe invloed dit kan hê op die routake. Daar word geen bewerings gemaak sonder om dit te staaf met praktiese voorbeelde nie. ’n Paar ware lewensverhale onderstreep die belangrike beginsels en betrek die leser op ’n meer persoonlike vlak.

Die hoofstuk oor praktiese reëlings na die dood van ’n geliefde, is besonder nuttig. Dit lys wanneer wat gedoen moet word, asook dokumente wat nodig is vir die afhandeling van die boedel.

Omdat daar gereeld mense oor jou pad kom wat geliefdes aan die dood afgestaan het, is voorafkennis van onskatbare waarde. Die feit dat woorde soms oorbodig is, of verkeerd gebruik kan word, word beklemtoon. Mense wat iewers in die proses van rou vasgevang is, gaan ook waarde kry uit die boek, maar direk ná die gebeurtenis maak bedroefdes staat op die ondersteuning en begrip van hulpgewers, familie en vriende. Daarom kan ek die boek sterk aanbeveel as praktiese gids, want jy mag op ’n stadium dié persoon wees wat iemand moet begelei, hetsy met emosionele ondersteuning of take soos begrafnisreëlings en sterftekennisgewing.