Wat ’n wonderlike titel wat na twee kante toe sny! Dié Afrikaanse uitdrukking is uiters veelseggend met betrekking tot die proses om weer vastigheid onder jou voete te vind as die lewe jou met ’n dwarsklap of twee omvergegooi het. Aan die ander hand lei skryf mos juis na ’n verhaal, wat ookal die omvang en vorm daarvan is.

Lizette Rabe is uiters gekwalifiseer om ’n boek oor skryfterapie die lig te laat sien. Nie alleen is sy besonder onderlê in die woordkuns nie, maar haar kennis oor die onderwerp is nie bloot teoreties nie. Sy het trauma aan die lyf gevoel toe sy haar seun ontydig aan die dood moes afstaan.

Die skrywer het geleer dat skryf haar redding is, maar ook dat sy daardeur na ander kan uitreik wat swaar kry. In ‘n brief aan ’n vriendin skryf sy: “Ek sou al lankal sterstof gewees het as ek nie geskryf het nie. Skryf as terapie. Skryf as die nuwe huil.” (Bl 95)

As jy reeds blog of skryf gaan die praktiese skryfwenke nie totaal nuus wees nie, maar veral vir diegene wat nog nie hulle hand aan skryf gewaag het nie, is daar baie praktiese wenke oor hoe om aan die gang te kom, die verskillende vorme van skryf, publikasie al dan nie. Sverhaalelfs die basiese van die uitgewersbedryf en publikasieproses kry aandag. Maar altyd met die onderliggende tema van skryf as terapie, uitlaatklep vir trauma en verdriet. Skryf word beskou as suurstof wat ’n wond kan genees.  Die skrywer haal ’n bron aan wat sê: “Eenvoudig gestel: Skryf is anderkant woorde.” (Bl 18)

Die waarde van lees kry ook aandag. Daar is ’n lywige lys van tersaaklike boeke in Hoofstuk 21 opgeneem. ’n Bronnelys van vier en sestig items spreek vanself oor die navorsing wat hierdie publikasie voorafgegaan het. Wees gerus, dit is nie ’n “handboek” nie, dit is praktiese wenke in baie leesbare skryftrant, geillustreer met aanhalings van bekende skrywers.

Wie behoort die boek te lees? Uiteraard persone wat worstel met trauma of verlies, huidig of in hulle verlede. Dan ook lesers wat deur die kennis wat hulle hier kan opdoen, vir iemand anders van hulp kan wees. Enigeen wat ontwrigting en stryd in iemand raaksien en wil help. Ekself het dit gelees en gaan dit as verwysingsbron bêre, sodat ek beter toegerus kan wees, vir wanneer verlies of trauma my iewers in die toekoms te beurt mag val.