Presies ‘n week gelede was ek in alleryl op pad Potchefstroom toe om die ATKV Lenteskool vir 2017 by te woon. Ek het ‘n goeie skoot onsekerheid beleef, maar meer ten opsigte van plek, vervoer, parkering, en dié sulke sake. Ek het per slot van sake reeds die uitgewers van LAPA ontmoet wat as aanbieders sou optree by die slypskool. Die hartlike ontvangs Donderdagoggend, het my dadelik op my gemak gestel. Al die fasiliteerders het hulself uitstekend van hulle taak gekwyt.

As ek ‘n aspek of twee moet uitsonder, sou dit eerstens wees die sterk boodskap wat elke aanbieder oorgedra het, naamlik dat in die liefdesverhaalgenre, die leser dikteer wat die skrywer neerpen. Die sukses van ‘n liefdesverhaal lê grootliks daarin of dit aan die leser se verwagtinge voldoen. Prof Hans du Plessis, vorige direkteur van die Skryfskool, was van mening dat dit die moeilikste genre is om in te…

View original post 195 more words