9780799385397In die outersnota maak Chanette Paul die volgende stelling: “Die Duiwelsdriehoek bestaan nie. Paaiboelie is niks meer as blote fiksie nie en wil niks meer as ’n lekker storie wees nie.” Dit kom byna as ’n skok, want vir meer as vyfhonderd bladsye word die leser diep ingetrek in die vreemde leefwyse van die inwoners van Crystal Crags, word die Paaiboelie ’n skrikwekkende werklikheid. Jy moes kophou tussen die karakters wie se verhale so vervleg is dat dit byna ondenkbaar is dat dit die produk kan wees van ’n skrywer se verbeelding. Die karakterlys was ’n handige hulpmiddel, veral wanneer die karakters aanvanklik voorgestel word. Die kompleksiteit van die plot is weereens ’n bevestiging dat hierdie skrywer ’n meesterstorieverteller is. Wat spesifieke karakters aanbetref, wil ek noem dat Steyn Tredoux ’n baie welkome teenpool was vir die boosheid wat oral kop uitgesteek het, Zaan het my deeglik aan die wonder gehou, en Jojo was so eg-menslik dat mens van haar moes hou. As ek een stukkie raad mag deel, pak Paaiboelie aan wanneer jy redelik onverstoord kan lees, anders gaan jy frustrasie op die lyf loop omdat die storie deeglike aandag verg.